ماموریت

بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی

ماموریت:

ارتقا کیفیت و بهره وری در سازمان ها،تعالی و توسعه مدیریت در کشور از طریق ترویج رویکرد سیستمی ،آموزش و توانمند سازی آنان

 

چشم انداز:

تبدیل شدن به نخستین انتخاب مشتریان  در ارائه خدمات مشاوره و همراهی آنان

 

ارزش های سازمانی:

سرآمدی: برای اینکه بتوانیم بهترین خدمت را به مشتریان ارائه نماییم اقدام به تشکیل تیم هایی کرده ایم تا بتوانیم با یکایک مشتریان آشنا شده، به نیازهای آنها پی ببریم و خدماتی با بالاترین معیار و تعهد ارائه نماییم.خواسته ها و نیازهای مشتریان در کانون توجه ما قرار دارد و این یکی از ویژگی هاییست که به ما در تحقق چشم انداز سازمانی کمک میکند.

اخلاق محوری: ما هیچ گاه چیزی جز حقیقت محض نگفته و نمی گوییم و اعتقاد داریم همین ویژگی باعث ماندگاری ما خواهد بود. می کوشیم تا این ارثیه را زنده نگهداریم. همکاران ما نیز بدین گونه اند. ما همواره همه کارکنان را تشویق می کنیم تا در راه تامین نیازهای گروه های ذی نفع شرکت و ارضای آنها از هیچ کوششی فرو گذار نکنند.رعایت اصول اخلاقی و پایبند بودن به آیین نامه های سازمانی که بر پایه آن می کوشیم در رابطه ای که با گروه های ذی نفع و خود داریم همواره بر میزان صداقت، درستی و رشد شخصی خود بیفزاییم و این ویژگی نیز به ما در تحقق چشم اندازهای شرکت کمک می نماید.

خلاقیت و نوآوری: فراهم کردن بستر مناسب با تاکید بر خلق ایده های نو و حمایت از بکارگیری فکر جدید. تلاش میکنیم در نو آوری و ارائه راههای جدید همواره پیشگام باشیم.

نشاط و پویایی: فراهم آوردن محیطی با نشاط،امید آفرین و پویا با توجه به ضرورت توازن زندگی و خانوادگی سرمایه های انسانی

مشارکت و تعامل گروهی: ایجاد شرایط مناسب و تقویت روحیه مشارکت و کار تیمی بین همکاران وهچنین بین همکاران و مشتریان در جهت تعالی سازمان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان

مدیریت دانش و تجربه سازمانی: بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات

 

 

اعتماد سازی: ایجاد فضای ارائه خدمات برتر،کیفی و نوین با بکارگیری روش ها و فناوری های روز به منظور ارتقا سطح رضایت مشتریان، با توجه به تعهدی که در برابر دریافت کنندگان خدمات خود داریم، می کوشیم بهترین خدمات را ارائه نماییم.

تعلق سازمانی: تلاش به منظور تقویت هویت سازمانی همکاران،احساس تعلق همراه با افتخار و اشاعه مسئولیت پذیری

 

 

دستیابی به اهداف فوق با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد،بکارگیری دانش فنی نوین و مشارکت فعال همه همکاران مبتنی بر استراتژی ها و برنامه ریزی هدفمند شرکت حاصل می گردد.

Shopping Cart
اسکرول به بالا